You are reading :
|
Kwaku Zyme ft Ennwai Dobble – Gyeme Taataa